obrázek_sales_team

Kontakty

Centrála společnosti                
DC GROUP, spol. s r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
 

    telefon: 222 360 116      e-mail: office@dcgroup.cz    
                 
                 
Kontakt pro dlužníky:                 
mimosoudní vymáhání       telefon: 774 307 134
   
   
soudní vymáhání     telefon: 222 360 116
   
   
                 
                      
                 
                 
Kontakt pro zákazníky:          
   
 Šafařík Petr
    mobil:  774 307 127     e-mail: safarik@dcgroup.cz