Prověřování firem a osob

SYSTÉM MINISTER

 

Systém MINISTER Vám umožní v daný moment prověřit jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu z ČR. Uživatel má k dispozici během několika sekund aktuální informaci o exekucích, insolvenci a dluzích.

 

 

  • Jste schopni své zákazníky identifikovat (znáte jejich IČ, datum narození nebo rodné číslo)?
  • Potřebujete mít včas informace o insolvenčních návrzích, prohlášeném úpadku nebo osobním bankrotu?
  • Potřebujete takto sledovat své zaměstnance a obchodní partnery?

 

 

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli ano,

pak právě pro Vás je určen systém MINISTER (okamžité prověření firmy nebo osoby) a MINISTER MONITORING

(monitorování změn u fyzických osob).

Počet konkurzů a osobních bankrotů stále narůstá! V r.2017 bylo podáno přes 22 500 insolvenčních návrhů.

Co systém prověřuje a jaké informace přináší?

Systém MINISTER přináší aktuální informace o prověřované právnické nebo fyzické osobě z těchto oblastí a zdrojů.

 

 

  • EXEKUCE Informace o exekucích jsou čerpány z CEE - Centrální evidence exekucí. Jedná se o oficiální registr (rozsáhlou evidenci exekucí) vedený přímo Exekutorskou komorou České republiky.
  • DLUHY Unikátní databáze dlužníků obsahující přes 315 tisíc záznamů, která je denně aktualizována

 

          obsahuje pohledávky, které byly za danou osobou nebo firmou vymáhány prostřednictvím naší společnosti.

 

  • INSOLVENCE Informace o insolvenci prověřované osoby jsou monitorovány z Insolvenčního rejstříku.

 

Jaké výhody Vám přináší prověřování pomocí systému MINISTER?

Pomocí systému MINISTER prověříte všechny výše uvedené zdroje současně, pomocí jediného kliknutí.

 

  • ÚSPORA ČASU

 

Pomocí systému MINISTER prověříte všechny výše uvedené zdroje současně, pomocí jediného kliknutí. Systém

eviduje historii Vámi prověřovaných osob. Kdykoliv si tedy můžete pomocí jediného stisku tlačítka vybranou

osobu znovu prověřit.

 

  • KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ VÝSTUP

 

Výstupy jsou řazeny do logických bloků podle druhu informace (exekuce, dluhy, insolvence). Obsahují veškeré

potřebné informace vč. spisových značek.

 

  • ÚSPORA NÁKLADŮ NA PROVĚŘENÍ

 

Využívání systému MINISTER přináší zvýhodněnou cenu

prověřování v CEE (Centrální evidenci exekucí).

 

 

 

Klient může prověřovat a monitorovat pouze fyzické osoby, od kterých má jejich souhlas.