Produkty a služby

 

 

Mimosoudní řešení pohledávek -„FIREMNÍ INKASO“, mimosoudní řešení pohledávek - „MIMOFIREMNÍ INKASO“, soudní řešení pohledávek, přímé a nepřímé odkupy, exekuční řízení, zvláštní finanční operace, správa pohledávek, poradenství při řízení pohledávek, poradenství pro likvidátory a správce konkursních podstat.

 

Právní služby realizované prostřednictvím společnosti DC GROUP

 

Disponujeme vlastním právním oddělením, kde jeho členové mají mnoholeté zkušenosti jak z oblasti práva obchodního, občanského, směnečného, tak i z dalších oblastí jako je např. právo správní, rozhodčí, insolvenční, trestní atd., přičemž jeho součástí jsou osvědčení smluvní advokáti.

- Posouzení podkladů a návrh dalších právních kroků (doporučení či nedoporučení právního řešení; jakým nejvhodnějším způsobem případ řešit - doporučení typu žaloby apod.).

- Před vypracováním je věřiteli oznámena časová a finanční náročnost. Veškeré následující korky jsou vypracována až po písemném schválení věřitelem. Každý další úkon je předem konzultován s věřitelem a jeho realizace se provádí opět až po písemném souhlasu věřitele.

- V případě exekucí je výkon rozhodnutí realizován prostřednictvím soukromých exekutorů, kteří jsou v návrhu na exekuci přímo určeni. Exekutoři pak v zákonných mezích sami rozhodují o způsobu exekuce, a také obstarávají veškeré nezbytné úkony v dané věci. Smluvní exekutoři DC GROUP nepožadují zálohy a pracují za sníženou sazbu z vymožené jistiny. 

 

 

 

Zajišťujeme přípravu a realizaci systémů dlouhodobé i krátkodobé přípravy zaměstnanců společností i soukromých osob formou veřejných vzdělávacích seminářů a zakázkových vzdělávacích kurzů.