Vymáhání pohledávek • Mimosoudní řešení pohledávek

 • analýza dlužníka a pohledávky
 • 1. upomínka
 • 1. proaktivní telefonát
 • vyhledání dalších kontaktů pokud jsou stávající kontakty neaktivní
 • 2. upomínka
 • 2. proaktivní telefonát
 • využití spolupráce s finančními ústavy
 • osobní schůzky v sídle dlužníka, provozovnách, bydlišti statutárů, na adrese zaměstnavatelů apod.

Mimosoudní proces je zpravidla realizován do 3 měsíců. V případě požadavku Zadavatele je možno nastavit individuální postup.
 • Soudní řešení

V případě zastupování v soudním, rozhodčím, konkurzním, insolvenčním nebo exekučním řízení je klient DC GROUP zastupován smluvními advokáty DC GROUP. Zkušení advokáti pracují za snížené sazby. DC GROUP předává advokátům chronologickou genezi k případům a zajišťuje předání veškerých podkladů.

 • Exekuční řízení

V případě exekucí je výkon rozhodnutí realizován prostřednictvím soukromých exekutorů, kteří jsou přímo určeni v návrhu na exekuci. Exekutoři pak v zákonných mezích sami rozhodují o způsobu exekuce, a také obstarávají veškeré nezbytné úkony v dané věci. Exekutoři DC GROUP nepožadují zálohy a pracují za sníženou sazbu. Rovněž návrhy na exekuci jsou vypracovány za zvýhodněnou pevnou částku.
 • Přímé a nepřímé odkupy

Odkupy se realizují individuálně po posouzení bonity daného balíku pohledávek.

 

 

 

V případě Vašeho zájmu o výše uvedené služby vyplňte prosím následující

DOTAZNÍK