Analýza pohledávky

ANALÝZA POHLEDÁVKY
 

1. Provedeme detailní analýzu pohledávky a daného dlužníka (využíváme 27 zdrojů dat)

Vyvinuli jsme unikátní systém 8PLUS pro stanovení scoringu podnikatelských subjektů, na kterém dnes staví hodnocení bonity mimo jiné i banky a pojišťovny v České republice. Proto je analýza pohledávek naší silnou doménou.

Během analýzy jsou zjišťovány následující skutečnosti: Exekuce na daný subjekt resp. exekuce na příslušné osoby (registr CEE), dluhy na zdravotním pojištění, ekonomika, evidence v databázích dlužníků, platební morálka, vazby na propojené podnikatelské subjekty, historie případného vymáhání, obchodní a insolvenční rejstřík, živnostenské úřady, katastr nemovitostí, čerpání dotací, dluhy u distributorů elektřiny, dluhy u telekomunikačních společností, monitoring medií atd.

Dokážeme provést nejdetailnější prověření dlužníků na trhu ze všech inkasních agentur.

2. Sdělíme Vám možné způsoby řešení dané pohledávky:

    – pohledávka je mimosoudně vymahatelná a za jaké procento naší odměny

    – pohledávku je možno řešit pouze soudní cestou a za jakých cenových podmínek

    – pohledávka je natolik bonitní, že je možno ji i odkoupit a za jakou cenu

    – pohledávku je nutno již pouze přihlásit do insolvenčního řízení a za jaký poplatek

    – pohledávka již nemá právní oporu, je nedobytná, je za dlužníkem s vícero exekucemi atd.

Zde můžete předat svoji pohledávku on-line.