Právní služby

V případech, kdy jste (nebo váš zástupce pro vymáhání pohledávek) vyčerpali všechny možné způsoby smírného vyřešení vaší pohledávky, můžeme nabídnout realizaci právních kroků, které zajistí uspokojení vašich práv v rámci soudního řízení. Po dohodě a právní analýze vaší pohledávky zahájíme co nejefektivnější formu soudního řízení, na konci kterého obdržíte vykonatelné rozhodnutí soudu. To je následně možné uplatnit jako exekuční titul v případech, kdy dlužník, ani po vydání soudního rozhodnutí, dobrovolně neplní svoje povinnosti.

Naše společnost disponuje vlastním právním oddělením, které má mnoholeté zkušenosti jak z oblasti práva obchodního, občanského, směnečného, tak i z dalších oblastí jako je např. právo správní, rozhodčí, insolvenční, trestní atd., přičemž jeho součástí jsou i osvědčení smluvní advokáti.

Jelikož je prostřednictvím našeho právního oddělení řešeno velké množství pohledávek, můžeme našim klientům nabídnout právní služby vysoké kvality za velmi přijatelné sazby.

Nezanedbatelnou výhodou využívání naších právních služeb je určitě i bezplatná právní porada během celé doby trvání soudního řízení. Zatímco u jiných subjektů platíte za každou komunikaci s právníkem, u nás jsou tyto služby zahrnuté již v základní cenové nabídce.

Právní služby DC GROUP zajistí, že Vy jako klient přesně víte, kolik zaplatíte za učiněné právní úkony a dále máte jistotu, že se po celou dobu soudního sporu naše odměna nezmění bez vzájemného souhlasu.

Na prvním místě jste Vy, ne odměna advokáta.

Pokud existuje velmi nízká pravděpodobnost pozitivního výsledku, pak věřiteli nedoporučíme soudní řízení realizovat. Ušetříme tak klientovi zbytečně vynaložené další náklady a čas.

Nejčastěji realizujeme:

  • Návrhy na vydání platebního rozkazu.                  
  • Návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu.                 
  • Návrhy na vydání směnečného platebního rozkazu.                                
  • Exekuční návrhy.                                          
  • Přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení.       

Soudní vymáhání zahraničních pohledávek může být velmi nákladné a časově náročné. Stejně jako u standardních případů vymáhání pohledávek je polovina bitev vyhrána důkladnou znalostí místního soudního systému a pohotovou znalostí místních zákonů v oblasti vymáhání pohledávek. Zde nejvíce oceníte sílu skupiny TCM Group International, která vás může zastupovat prakticky po celém světě.