Prověřování firem a živnostníků

Systém 8PLUS slouží k prověřování a monitorování firem i živnostníků.

Systém na jednom místě soustřeďuje informace z volně dostupných veřejných i neveřejných placených zdrojů a uživateli nabízí komplexní pohled na prověřovanou firmu. Naší snahou je uživatelům co nejsnazší cestou zpřístupnit maximum dostupných informací o prověřovaných firmách.

Hlavní výhody systému 8PLUS:

1. PLUS – jednoduché vyhledávání – v aplikaci je možné vyhledávat podle IČ nebo podle části/celého jména subjektu.

2. PLUS – každý subjekt je komplexně analyzován a je vyhodnoceno jeho kreditní skóre (bonita subjektu)

3. PLUS – průběžný monitoring obchodních partnerů nebo konkurentů

4. PLUS – důležité informace z desítek zdrojů na jednom místě (Centrální Evidence Exekucí za nejnižší ceny atd.)

5. PLUS – interaktivní diagram vazeb mezi firmami a jejich zástupci

6. PLUS – možnost online prověření neomezeného počtu subjektů za stejnou cenu

7. PLUS – přehledné informace na jedno kliknutí

8. PLUS – neomezený počet uživatelů – záleží pouze na Vás, komu umožníte systém využívat v rámci zakoupené licence a další

MONITORING 24/7

Proč je potřeba obchodní partnery monitorovat?

  • Potřebujete mít včas informace o insolvenčních návrzích, prohlášeném úpadku nebo osobním bankrotu, abyste se mohli v zákonných lhůtách přihlásit se svou pohledávkou.
  • Je dobré vědět, že má obchodní partner finanční problémy a že faktury za zboží či služby mohou být proplaceny se zpožděním resp. nemusí být uhrazeny vůbec.

Počet konkurzů a osobních bankrotů stále narůstá. Monitoring insolvenčního rejstříku je naprosté minimum a základ pro každého podnikatele.

Významné obchodní partnery je vhodné monitorovat i v médiích, abyste o nich měli veškeré informace.

Podívejte se na ukázky výstupů.

Zaujal Vás systém 8PLUS? 

Systém 8PLUS je v souladu s GDPR.