TCM Group International

DC GROUP se stala členem skupiny TCM GROUP International, největší světové sítě inkasních kanceláří působící ve světě od roku 1987 s centrálním řízením v Belgii. Dnes celá skupina disponuje 8.800 inkasními specialisty a poskytuje komplexní řešení pohledávek ve 148 zemích.

www.tcmgroup.com

Síť TCM Group ve Světě

TCM GROUP International je největší světové síť inkasních kanceláří působící ve světě od roku 1987. Dnes celá skupina disponuje 8.800 inkasními specialisty a poskytuje komplexní řešení pohledávek ve 148 zemích.

Vize:
Být vedoucím globálním poskytovatelem služeb v oblasti mezinárodního vymáhání pohledávek a jejich správy, za pomoci vlastní rozsáhlé sítě místních, zkušených odborníků nabízející etická a profesionální řešení komunikace se všemi klienty, dlužníky a dalšími stranami, se kterými je zacházeno s důstojností a respektem.

Vyznáváme následující hodnoty:


Odpovědnost – chápeme, jak je důležité splnit úkoly, které nám byly přiděleny, a poskytovat našim klientům ty nejlepší výsledky

Zákaznická zkušenost – máme potřebu překonat očekávání našich klientů

Inovace – víme, že se naše odvětví neustále mění, což vyžaduje co nejlepší využití nových technologií

Integrita – uvědomujeme si potřebu důslednosti ve spojení se silnými morálními zásadami v našich každodenních činnostech

Týmová práce – spolupracujeme mezinárodně na plnění našich společných úkolů

Peníze neznají hranice – ani my ne.