Vymáhání pohledávek

MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
  • Vymáhání realizujeme na základě podepsané Příkazní smlouvy. Pohledávka je stále ve vašem vlastnictví.
  • Prověříme dlužníka, analyzujeme pohledávku, navrhneme a poté realizujeme optimální řešení.
  • Zahajujeme mimosoudní vymáhání bez poplatků. Odměna závislá pouze na výsledku.
  • Dlužnou částku navýšíme o naši odměnu.
  • Do 1 měsíce obdržíte první vymožené peníze nebo jasnou zpětnou vazbu nezávislého subjektu.
  • V rámci zákona provádíme ucelený psychologický nátlak na dlužníka, který je umocněn tím, že jej osobně kontaktujeme.
  • K řešení případu přistupujeme vždy individuálně. Každá pohledávka má totiž svůj příběh a svého dlužníka.

Vytváříme takové „motivační prostředí“, aby dlužník zaplatil.

V případě Vašeho zájmu o výše uvedené služby vyplňte prosím následující formulář.